Gdybym był młodszy, dziewczyno, / Gdybym był młodszy / piłbym ach wtenczas nie wino / lecz spojrzeń twoich najsłodszy / nektar dziewczyno. Adam Asnyk (1838 1897)

Sąd Rejonowy Katowice Wydzial kSIĄG Wieczystych

aaaaBlack Milk! 3x3 butelki czarnego mlekaaaaa

Temat: INWESTYCJE W SOSNOWCU
z projektem budowlanym zabudowy działki dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z częścią usługową i parkingiem podziemnym. Przetarg wygrała oferta Pana: Andrzeja Gajoch, ul.Graniczna 61c/13, 40-018 Katowice.(działalność gospodarcza) Zaoferowana cena – brutto 750,000,00zł.(słownie...
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=8Temat: Wniosek o zniesieni wspolwlasnosci
Czy ponizszy wwniosek jest dobry? Jakie trzeba zalaczyc zalaczniki? Katowice, dnia 15 października 2007 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Kozikach Wartość przedmiotu sprawy do wniosku o zniesienie współwłasności: 450 000,00 ... Kozikach przy ul. Ulicznej 1, o powierzchni 0,682 ha o numerze księgi wieczystej Kw XXXXXXXX w ten sposób, aby całość przyznać wnioskodawcy. UZASADNIENIE Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność: 1. Marcina Y, syna ... nieruchomości przez wnioskodawcę. W przedmiotowej nieruchomości wnioskodawca zamieszkuje od 1986 roku. Załączniki: 1. Wyciąg z ksiąg wieczystych 2. Pełnomocnictwo Anny Y dla Doroty X (Anny Y nie będzie w kraju w...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=9166


Temat: komornik
odpowiedz na Pani pytanie: USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 19 poz. 147) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 ... dłużnika (hipoteka przymusowa). 2. Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, hipoteka przymusowa może być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych. oraz wniosek: Katowice, dnia 20 czerwca 2002 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach Wnioskodawca-wierzyciel: Czesław Zoszak, fryzjer zam. w Katowicach, ul. Wodna 13 m. 24 Uczestnik-dłużnik: Marek Jarewicz, kupiec zam. w Katowicach, ul. Kamienna 3 m. 2. Dotyczy księgi wieczystej KW nr 2313. Wartość przedmiotu sprawy: 5.000 zł Wniosek o wpis hipoteki przymusowej Wnoszę o: wpis w dziale IV księgi wieczystej KW nr 2313, obejmującej nieruchomość położoną w Katowicach, ... Czesława Zoszaka, syna Agnieszki i Juliusza. Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2001 r., sygn. akt I C 3456/01, Sąd Rejonowy w Katowicach zasądził od pozwanego Marka Jarewicza na moją rzecz kwotę 5.000 zł z odsetkami i kosztami. Wyrok ten jest prawomocny i został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dłużnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach księga wieczysta KW nr 2313. Załączając opisany wyżej tytuł wykonawczy, wnoszę o dokonanie wpisu jak we wniosku. Czesław Zoszak Załączniki: 1) tytuł wykonawczy, 2) odpisy wniosku i załącznika. autor: Autor: Alfred...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3384


Temat: kurator w sprawie spadkowej
Alojza i Anny zamieszkałego w Katowicach, ul Polna 18urodzonego 10.10.65,w katowicach legitymującego się dowodem osobistym..... i UPOWAZNIAJA GO DO SPRZEDAZY z działki gruntu 123 niezabudowanej działki numer 328/46 / tłustym drukiem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=14502Podobne

Cytat


A te mrówki, tak wspaniałe, / Pełne żądzy, wiedzy, pychy, / Jakże twór to śmieszny, lichy. Aleksander Fredro (1793-1876)
Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu. Escriva de Balaguer
Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. Witold Gombrowicz
Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. Oscar Wilde (1856 - 1900)
Ego pro domo mea oro - mówię w obronie mojego domu.